fastighetsservice göteborg

Det måste finnas många arbetstillfällen inom fastighetsservice i göteborg om man tänker på hur många fastigheter det finns i staden. Att sköta fastigheter är ett stort ansvar och bör tas på största allvar. I min gamla byggnad där jag bodde i sexton år byttes det ägare flera gånger och det påverkade givetvis även fastighetsskötseln, på gott och ont. Först hade vi en permanent fastighetsskötare som hette Olle. Han var bra, men lite maklig,och sedan kom Conny. Han var också lite slö men vi kom bra överens han och jag.